PDF Download

ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN PDF

All about De uitvoering van overheidsopdrachten van werken. Commentaar op de algemene aannemingsvoorwaarden by Marc Devroey. LibraryThing is a. de termijn niet in werkdagen is uitgedrukt), kan de aannemer een vergoedingsrekening indienen (algemene aannemingsvoorwaarden, art. PDG bvba – Pleisterwerken Doms Geert bvba | Sitemap | Privacybeleid | Bedrijfsgegevens | Maildisclaimer | Algemene Aannemingsvoorwaarden |.

Author: Narn Meztisar
Country: Republic of Macedonia
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 14 June 2004
Pages: 450
PDF File Size: 11.71 Mb
ePub File Size: 16.79 Mb
ISBN: 574-7-45378-597-6
Downloads: 9831
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Samukazahn

Term search Jobs Translators Clients Forums. Inclusion in compensation bill possible for test site workers http: The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases. You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs or are passionate about them.

Robert Kleemaier KudoZ activity Questions: You have native languages that can be verified You can request verification for native languages by completing a simple application that takes only a couple of minutes.

Welkom bij Pleisterwerken Doms Geert

Vote Promote or demote ideas. Term search All of ProZ. You can request verification for native languages by completing a simple application that takes only a couple of minutes. Daar doet op het eerste gezicht niets aan af de verklaring van verwerende partij aannemingsvoorwaardeh “[e]en loutere mededeling van de afwezigheid van sluitingsdagen en rustdagen zou hebben akgemene, noch de vaststelling dat de meegedeelde algemene leverings- en inkoopvoorwaarden ogenschijnlijk aannemingsgoorwaarden informatie over de vakantie- en inhaalrustdagen doen kennen.

  JOSEPH WOLFF BOKHARA PDF

View Ideas submitted by the community. Flemish term or phrase: Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verklaart de offerte van Ars Traffic onregelmatig, omdat het bedrijf bij haar offerte haar eigen algemene voorwaarden had bijgevoegd en op die manier, volgens het Gewest, een “onaanvaardbaar voorbehoud” maakt. Close and don’t show again Close.

I’m thinking along the lines of ‘compensatory statement’ but would appreciate input from those more in the know. In de toevoeging een voorbehoud zien, lijkt in de gegeven omstandigheden onjuist.

De Stad Brussel tekende tegen dit arrest cassatieberoep aan. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest schrijft een overheidsopdracht uit voor de levering, alyemene en inbedrijfstelling van een systeem om de passagetijden van de voertuigen te meten en van een systeem om de niet toegelaten voertuigen te detecteren in bepaalde wegentunnels.

Daarenboven geldt de regel niet wanneer de leveringstermijn een gunningscriterium is: De Raad van State R. Post Your ideas for ProZ. Aanhemingsvoorwaarden or register free and only takes a few minutes to participate in this question. Oudere posts Homepage Mobiele versie weergeven.

View forum View forum without registering on UserVoice.

Overheidsopdrachtenblog: Algemene aannemingsvoorwaarden

Return to KudoZ list. Het Hof van Beroep van Brussel gaf hem gelijk.

Russian PRO pts in category: Grading comment Thanks, George. Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.

vergoedingsrekening | Flemish to English | Law: Contract(s)

George Vardanyan Local time: Algemene aannemingsvoorwaardenHof van Cassatie. Klachten en verzoeken die niet ten gepasten tijde zijn kenbaar gemaakt aan de aanbestedende overheid zijn niet ontvankelijk. Review native language verification applications submitted by your peers.

  ENAMORAMENTO E AMOR PDF

Gepost door Tim Vermeir op Algemene aannemingsvoorwaardenOvereenkomst. Patents, Trademarks, Copyright Law: Een aannemer die een opdracht uitvoerde voor de Stad Brussel kreeg niet tijdig een wegvergunning voor het plaatsen van een kraan van diezelfde Stad Brussel.

Het Hof van Cassatie oordeelde in zijn arrest van 14 maart hierover: Hieruit kan niet afgeleid worden dat een aannemijgsvoorwaarden overheid met de jaarlijkse vakantie van een inschrijver dient rekening te houden bij de beoordeling van de regelmatigheid van de offerte. Login to enter a peer comment or grade.

Automatic update in In zijn arrest aanneimngsvoorwaarden 21 september oordeelde het Hof van Cassatie Cass. Posts weergeven met het label Algemene aannemingsvoorwaarden. Reviewing applications can be fun and only takes a few minutes. Integendeel lijkt verzoekster met de toevoeging alleen te hebben willen voldoen aan de eis in het bestek om op straffe van nietigheid de meergenoemde sluitingsdagen te vermelden en te aannemingsvorwaarden, en aan te tonen dat er bij haar geen dergelijke sluitingsdagen van toepassing waren.