PDF Download

DEJTONSKI SPORAZUM TEKST PDF

za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma Zakon o dječjoj zaštiti – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. DEJTONSKI SPORAZUM. Home · DEJTONSKI SPORAZUM Sengenski sporazum · [Don Miguel Ruiz] – Peti Sporazum Sa Samim Sobom. U isto vrijeme, potrebno je istaći da je Dejtonski sporazum implicintno stavio Bosnu i U isto vrijeme, tekst sporazuma je bio dovoljno jasan i precizan u svojoj.

Author: Mikall Daijind
Country: Ghana
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 19 December 2012
Pages: 321
PDF File Size: 9.66 Mb
ePub File Size: 5.33 Mb
ISBN: 731-2-53052-427-2
Downloads: 39696
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yozshudal

Svako eventualno poboljsanje ili izmjena ne-privremene vrste postat ce dio infrastrukturnog objekta i ostat ce u istom vlasnistvu. One se obvezuju da ce olaksati njihove operacije. Moja Vlada namjerava pridonijeti uspostavi redovitog putnickog i teretnog zeljeznickog prometa na pruzi koja povezuje Bosansku Krupu, Bosanski Novi, Bosansku Dubicu i Bosansku Demtonski suradjujuci na nacin predvidjen clankom 2.

ニュー田代オートキャンプ場 -山梨県道志村 森の中の閑静なキャンプ場- | Mini-Blog HOWTO

Vlada Hrvatske priznaje da je koristenje komunikacijskih kanala potrebno za Operaciju. Spogazum ovog sporazuma ostaju na snazi sve do zavrsetka Operacije ili kako se Stranke drugacije dogovore. Fond ce se puniti tekxt, prodajom, iznajmljivanjem i hipotekama na nekretninama, koje su predmet zahtjeva Komisiji. Stranke se takodjer obvezuju da ce razoruzati i raspustiti sve naoruzane skupine civila osim odobrenih policijskih snaga u dfjtonski od 30 dana po prijenosu ovlasti.

Strane potvrdjuju da ceprihvatiti povratak osoba koje su napustile njihov teritorij,ukljucujuci i one koje su dobile privremenu zastitu trecih zemalja. Uvjeti za demokratske izbore 1 Strane su duzne osigurati uvjete za organizaciju slobodnih i postenih izbora, posebice politicki neutralan ambijent; duzne su stititi i primjenjivati pravo tajnog glasovanja bez straha ili zastrasivanja; duzne su osigurati slobodu izrazavanja i tiska; duzne su omoguciti i poticati slobodu udruzivanja ukljucujuci politicke stranke ; duzne su osigurati i slobodu kretanja.

Stranke se obvezuju da ce u tome u potpunosti suradjivati s OESS-om i olaksavati redovne inspekcije drugim Strankama. Stranke ce, prema sporazumu, dati poduzecu potrebna pravna ovlastenja.

  HY LCU CNG PDF

Bosna i Hercegovina: Raskrsnice državnosti

Zahtjevi se mogu postavljati na povrat imovine ili umjesto povrata za pravicnu naknadu. Koristenje napustene imovine Stranke nakon obavjestavanja Komisije i u koordinaciji s UNHCR-om te drugim medjunarodnim i nevladinim organizacijama koje doprinose pomoci teekst obnovi, mogu privremeno udomiti izbjeglice i prognanike u napustenoj imovini, kojoj ce Komisija naknadno odrediti vlasnistvo, te utvrditi odredbe o privremenom najmu, ako bude zatrazeno.

Nadleznosti i odnosi izmedju ustanova Bosne i Hercegovine i entiteta 1 Nadleznosti ustanova Bosne i Hercegovine. Vozila, plovila i letjelice u tranzitu nece podlijegati zahtjevima u pogledu dozvola ili registracije, niti komercijalnom osiguranju, NATO ce se smjeti koristiti zracnim lukama, cestama i lukama bez placanja pristojbi ili naknada. Parlamentarna skupstina ima slijedece ovlasti: NATO i hrvatske vlati pomagat ce jedni drugima u vrsenju svojih ovlasti.

Medjutim, prvi izbori odrzat ce se u skladu s Aneksom 3. Pisma jednakog sadrzaja ministra vanjskih poslova Republike Hrvatske dr. U slucaju sporova unutar komisije predsjedateljeva je odluka konacna.

Predsjedavajuci i komisija uzivaju pravo uspostave komunikacijskih sredstava, angaziranja lokalnog i administrativnog osoblja, te status, povlastice i imunitete koji se priznaju diplomatskim predstavnicima i misijama temeljem Becke rejtonski o diplomatskim odnosima.

Ombudsmana imenovanog nakon transfera, imenuje Predsjednistvo Bosne i Hercegovine.

To ce obuhvacati pravo na koristenje potrebnih sredstava i sluzbi kako bi se osigurala potpuna sposobnost komuniciranja i pravo na besplatno koristenje cijelog elektromagentskog spektra u tu svrhu.

Stranke traze od IPTFa kao prioritet da im pomogne u izvrsavanju te duznosti. Prilagodjavanje sa strane Stranaka Stranke smiju prilagodjavati granicnu crtu izmedju entiteta samo uz obostranu suglasnost. Vijece ima ovlasti odrediti privremene mjere, imenovati vjestake i zahtijevati nazocnost svjedoka i dokaza.

Dejtonski mirovni sporazum – Wikipedia

Prijateljska nagodba 1 Na pocetku slucaja, kao i bilo u kojoj fazi postupka, Vijece moze nastojati postici prijateljsko razrjesenje spora u smislu postivanja ljudskih prava i sloboda navedenih u ovom Sporazumu.

Stranke preuzimaju obvezu da edjtonski ni na koji nacin ometati ucinkovito provodjenje ovog prava. Svaka osoba, kojoj je odobren povrat imovine, moze prihvatiti zadovoljavajuci dogovor o najmu umjesto ponovnog uzimanja u posjed.

Sve osobe unutar podrucja Bosne i Hercegovine uzivaju ljudska prava i temeljne slobode iz gornjeg stavka 2koje ukljucuju: Vlasti Republike Bosne i Hercegovine olaksat ce svim primjerenim sredstvima sve pokrete osoblja, vozila, plovila, letjelica, opreme ili materijala preko koristenih luka, zracnih luka ili cesta. Stranke se slazu da ce provesti takav plan te da ce prema njemu uskladiti svoje medjunarodne sporazume i domace zakone.

  CCNL GOMMA PLASTICA INDUSTRIA 2010 PDF

Na temelju prilozene cestovne karte u mjerilu 1: Nikakav amandman na ovaj Ustav ne smije ukinuti ili umanjiti bilo koje pravo ili slobodu iz Clanka 2. Organizacije koje se bave ljudskim pravima 1 Stranke su duzne promicati i poticati djelovanje nevladinih i medjunarodnih organizacija za zastitu i promidzbu ljudskih prava.

SITE To ensure the functioning of the dejtonaki, we use cookies.

Suradnja s medjunarodnim organizacijama i medjunarodnim dporazum 1 Stranke su sa zadovoljstvom konstatirale da UNHCR ima vodecu humanitarnu ulogu koju mu je povjerio glavni tajnik Ujedinjenih naroda, u svrhu koordiniranja rada izmedju svih agencija koje pomazu repatrijaciju i spasavanje izbjeglica i prognanika. Zahtjevi za naknadu stete ili ozljede drzavnom osoblju ili imovini Savezne Republike Jugoslavije, ili privatnom osoblju ili imovini, podnosit ce se preko drzavnih vlasti Savezne Republike Jugoslavije odredjenim predstavnicima NATO-a.

Na temelju prilozene karte u mjerilu 1: To ce obuhvacati uklanjanje svih snaga kao i odstranjivanje, demontiranje ili unistenje opreme, mina, prepreka, neeksplodiranog streljiva, eksplozivnih naprava, punjenja za rusenje i oruzja. Pravila i propisi Komisija ce u skladu s ovim Sporazumom donositi pravila i propise potrebne za obavljanje njenih funkcija.

Snage koje se ne prerazmjeste, ne povuku, ne prerazmjeste ili ne prekinu prijetece ili potencijalno prijetece aktivnosti nakon navedenog zahtjeva IFOR-a izlozit ce se vojnoj akciji IFOR-a, ukljucujuci primjenu potrebne sile radi osiguranja postovanja, sukladno uvjetima koji su izlozeni u Clanku 1.